IN PLUS Krzysztof Borejko w ramach prowadzonej działalności zajmuje się wyceną nieruchomości oraz doradztwem w zakresie rynku nieruchomości. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz firm. Obszar działalności obejmuje Trójmiasto, Elbląg i okolice.

Rzeczoznawca majątkowy posiada wyłączne prawo do określania wartości rynkowej wszystkich rodzajów nieruchomości, dla wszystkich celów. Opinia o wartości rynkowej nieruchomości obligatoryjnie musi być sporządzona w formie operatu szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać również opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego. Tytuł zawodowy "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej i jest zawodem zaufania publicznego. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prowadzi centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych. Tu możesz sprawdzisz uprawnienia:
    • Rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia nr 6284 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju
    • Pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja państwowa nr 20635 nadana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju
    • Biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości